Grzegorz Mikołajczuk

notariusz Gorzów Wielkopolski

Witamy na stronie internetowej
Kancelarii Notarialnej notariusza Grzegorza Mikołajczuka
w Gorzowie Wielkopolskim

Ślubuję uroczyście jako notariusz w Gorzowie Wielkopolskim powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem
i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej,
w postępowaniu swym kierować się zasadami godności,
honoru i uczciwości.

Grzegorz Mikołajczuk

notariusz Gorzów Wielkopolski

OBRÓT
NIERUCHOMOŚCIAMI

sprzedaż, darowizna, zamiana, umowa o dożywocie, najem okazjonalny, spółdzielnie mieszkaniowe,
...

PRAWO
CYWILNE

pełnomocnictwo, hipoteka, służebność, zniesienie współwłasności, poddanie się egzekucji, poświadczenia (podpisów, kopii),
...

PRAWO
SPADKOWE

testament, poświadczenie dziedziczenia, przyjęcie/odrzucenie spadku, wydziedziczenie, dział spadku,
...

PRAWO
GOSPODARCZE

spółki prawa handlowego (umowy, protokoły, przekształcenia),
...

PRAWO
RODZINNE

umowy majątkowe (rozdzielność, wspólność majątkowa), podział majątku, zgoda małżonka,
...

KANCELARIA

siedzibą notariusza jest Gorzów Wielkopolski

Kancelaria mieści się w Gorzowie Wielkopolskim, na osiedlu Górczyn, przy ulicy Szarych Szeregów, na parterze budynku biurowo-usługowego „Q10”. Tuż przy kancelarii znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe. Kancelaria zlokalizowana jest na płaskim parterze (bez schodów), do kancelarii prowadzi bezpośrednie wejście – z usług notariusza bez problemu skorzystać mogą osoby mające problemy z poruszaniem się, w tym również poruszające się na wózku inwalidzkim.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, zwanej dalej „kancelarią”.
Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

zespół

Młody i ambitny zespół Kancelarii Notarialnej notariusza Grzegorza Mikołajczuka w Gorzowie Wielkopolskim zapewnia sprawną, rzetelną i profesjonalną obsługę. Posiadając wieloletnie doświadczenie daje gwarancję bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz skuteczności dokonywanych w kancelarii czynności. Wszelkich niezbędnych informacji udzielamy szybko i sprawnie.

Jeżeli szukacie Państwo szybkiej i rzetelnej obsługi w miłej i przyjaznej atmosferze, a także wiedzy merytorycznej i doświadczenia – serdecznie zapraszamy.

notariusz

Grzegorz Mikołajczuk – notariusz w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzowianin, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na szkoleniach dla aplikantów notarialnych oraz organizowanych przez wydawnictwo C.H. Beck, autor książek i publikacji naukowych, w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa o notariacie, postępowania cywilnego oraz prawa wyznaniowego, w szczególności w zakresie wyznaniowej osoby prawnej w praktyce notarialnej.

zastępca notarialny

Sara Mioduszewska – zastępca notarialny (art. 1  ustawy – Prawo o notariacie: „§ 2. W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny …”)

Gorzowianka z osiedla Piaski, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikację notarialną odbyła w Izbie Notarialnej w Szczecinie, pod patronatem notariusza w Gorzowie Wielkopolskim. W 2019 roku złożyła egzamin notarialny. Od 30 listopada 2019r. po złożeniu ślubowania, wpisana na listę zastępców notarialnych Izby Notarialnej w Szczecinie.

Ślubuję uroczyście jako zastępca notarialny powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem
i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej,
w postępowaniu swym kierować się zasadami godności,
honoru i uczciwości.

Sara Mioduszewska
zastepca notarialny

asystent notariusza

Klaudia Baraniak – asystent notariusza

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, kierunek filologia polska. Z notariatem związana od początku kariery zawodowej. Dzięki zdobytemu wykształceniu czuwa nad poprawnością językową dokonywanych w kancelarii czynności.